Classes “one-to-one”: horaris i tarifes

Treballar temes específics com preparació d’oposicions, conferències, viatges professionals... O optar-hi simplement per incompatibilitat d’horari amb els grups.

Classes a particulars “one-to one”.

Horari a convenir- 1 alumne.

Pagament:

10h                  €385,00

 

 


HORARIS

A convenir