Classes col·lectives adults

Els grups per nivells estan estructurats per tal de tenir classes el màxim d’homogènies. La mitjana d’alumnes és de 8-10. L’avaluació dels alumnes és trimestral per tal de constatar el progrés de cadascú. Els professors tenen experiència i orienten per obtenir el màxim d’èxit en l’aprenentatge. Hi ha classes exclusivament de conversa.

En els cursos utilitzem un llibre de text, que motivarà a l’alumne a practicar el llenguatge juntament amb la gramàtica per a assolir un bon coneixement del llenguatge tant formal com informal. Les classes es fan de forma participativa motivant així a l’alumne a comunicar-se en l'idioma escollit.

Les classes s’estructuraran en tres parts:

- Teòrica: s’explicarà la teoria de les estructures. Aquesta part permetrà a l’alumne a millorar els seus coneixements gramaticals i de comprensió de l'idioma.

- Pràctica de les estructures apreses mitjançant exercicis i estratègies didàctiques que ajudaran a l’alumne a millorar la comprensió de les estructures apreses.

- Activitats en l'idioma que s'està aprenent , aquesta part permetrà a l’alumne a practicar expressions orals. Els hi proporcionarà estratègies per a millorar el vocabulari,comprensió i comprensió auditiva.

  • Les classes de conversa: aquests cursos són per adults i són de 1'5 h a la setmana. En aquestes classes es preparen temes perquè els alumnes puguin parlar, discutir, debatir. Aquestes classes ajuden a millora la pronunciació, el vocabulari i fluïdesa i permet a l'alumne/s obtenir més confiança a l'hora de parlar l' idioma.

Oferim diferents nivells de conversa.