Classes extra escolars

Moltes escoles han optat per a fer un reforç dels idiomes en el seu propi centre fora de l’horari de classe per a ajudar als seus alumnes a millorar els coneixements de les llengues estrangeres. Enviem als nostres professors a les escoles, oferint la mateixa metodologia d’ensenyament que al nostre centre. Els grups són reduïts.

Fem un seguiment sobre el progrés dels alumnes i ens agrada mantenir una comunicació continuada amb l’escola.