Classes col·lectives joves: horaris i tarifes

TARIFES

Classes de 3 hores setmanals
1 h i 30 min dilluns i dimecres o dimarts i dijous
(mínim 5 alumnes)
Preu trimestral: 345€
Preu anual: 995€

 


HORARIS

1 - T Beginners 17.30 - 19.00 Dilluns i dimecres
1 - T Beginners 17.30 - 19.00 Dimarts i Dijous
2 - T  Elementary 17.30 - 19.00 Dilluns i dimecres
2 - T  Elementary 17.30 - 19.00 Dimarts i Dijous
3 - T  Pre-Intermediate 18.30 – 20.00  Dilluns i dimecres
3 - T  Pre-Intermediate 18.30 – 20.00  Dimarts i Dijous
4 - T  Intermediate 18.30 – 20.00  Dilluns i dimecres
4 - T  Intermediate 18.30 – 20.00  Dimarts i Dijous
5 - T  Upper-Intermediate 18.30 – 20.00  Dilluns i Dimecres
5 - T  Upper-Intermediate 18.30 – 20.00  Dimarts i Dijous
5.1- T- Pre FC 18.30 – 20.00  Dilluns i Dimecres
5.1- T- Pre FC 18.30 – 20.00  Dimarts i Dijous
6 - T First Certificate  18.30 – 20.00  Dilluns i Dimecres
6 - T First Certificate  18.30 - 20.00 Dimarts i Dijous